KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Przedmiotem działania Centrum jest wykonywanie w imieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadań, polegających na zapewnieniu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla Przedszkoli Samorządowych w Piotrkowie Trybunalskim zwanych jednostkami obsługiwanymi. 
 2. Centrum prowadzi na rzecz pracowników oświaty w Piotrkowie Trybunalskim obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Związków Zawodowych.

Ad.1

Centrum Usług Wspólnych zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla 13 Przedszkoli Samorządowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do jednostek obsługiwanych obejmuje w szczególności:

 1. Zadania w zakresie obsługi finansowej:
  1. ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów jednostek obsługiwanych na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów; współpraca z jednostkami obsługiwanymi w czynnościach w sprawie windykacji należności,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek obsługiwanych, w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek obsługiwanych z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień przez jednostki obsługiwane i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z  zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w  wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę obsługiwaną, 
  3. zapewnienie należycie dokonywanej wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji,
  4. przedkładanie propozycji do projektu budżetu oraz projektu zmian do budżetu na podstawie materiałów i wniosków przedkładanych przez jednostkę obsługiwaną.
 2. Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w całości.
 3. Zadania w zakresie administracyjno-organizacyjnym:
  1. zapewnienie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych: sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rozliczenia z US, ZUS itp., 
  2. zapewnienie obsługi kasowej i bankowej jednostek obsługiwanych,
  3. współpraca z jednostkami obsługiwanymi w zakresie remontów bieżących,
  4. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych Piotrków Trybunalski
odpowiada: Paulina Cieślak
data: 01-07-2020
wytworzył: Paulina Cieślak
data: 01-07-2020
data: 01-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 01-07-2020 - Edycja treści
 • 23-01-2017 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 528